PÜSKÜRTME BASKI YÖNTEMLERİ

Pistole Baskı

Püskürtme Baskı

Boya, pistole (tabanca) ile , kumaşı örten şablon üzerinden püskürtülerek uygulanır. Şablon, basılacak kumaşın üzerine konur, basmacı boyayı püskürtür. Çok kez boya gider, çok güzel dalgalı efektler elde edilir. Sakıncası , boyanın sis halinde dağılması, şablonların kirlenmesidir. Bu nedenle fırçalı baskıya gidilmiştir. Bunda pistole yerine fırça geçer, şablonlar kirlenmez.

SPREY VEYA PİSTOLE TUTKAL UYGULAMASI İLE VARAK BASKI
Varak baskı çoğunlukla düzgün yüzeylere, belirli formlardaki desenler üzerine, desen ile bire bir örtüşerek, parça veya metraj baskı yöntemleriyle yapılmaktadır. Ancak; özgün efektler elde edilmek istendiğinde veya standart zemin deseni yerine elde üretilmiş tarzda bir hava yakalanmak istendiğinde, uygulanan varak baskılarda sprey ve pistole tekniği de kullanılmakta olan bir yöntemdir. Bu tip baskı işlemi genel olarak, bitmiş ürünlerde yani dikilmiş, giyime hazır hale gelmiş ürünlerde son işlem olarak varak baskı yapılması durumunda tamamlanır. Pistole yardımıyla yapılan varak baskıyı diğer standart baskı yöntemlerinden ayıran en önemli farklardan biri, transfer işlemini gerçekleştirmek için kullanılan patın (tutkal) katı halden pistolede kullanılacak şekilde daha akıcı hale getirilmesidir. Bu baskı tekniğinde varak basılacak bölgeye spreyle ya da pistole ile püskürtme yapılarak sıvı pat aktarılır. İşlemi yapan kişinin el becerisi ve tecrübe seviyesi, sonucu doğrudan etkiyen birincil faktördür. Varak basılacak zeminlerin çok düzgün olmaması, dikiş boyları, katlanmış bölümler gibi zorluğu olan zeminlerde bu teknikle çalışmak dikkatli bir uygulama yapıldığında daha başarılı sonuçlar vermektedir. Standart bir kalıp üzerinden pat aktarılmamasının zorlukları karşısında çok özel efektler oluşturma avantajı da bu tekniğin üstün yanıdır. İşlemde dikkat edilecek başlıklar aşağıdaki gibi takip edilir:
1. Ürün üzerinde patın eşit ve yeterli bir şekilde dağıtılmış olması, varağın yüzeydeki kalıcılığını doğrudan etkilemektedir. Pat ürün yüzeyine püskürtülürken, kumaşlardaki may çizgilerinin, havların veya katlı kısımların iç bölümlerine düzgün bir şekilde nüfuz edip etmediği kontrol edilmelidir. Sprey veya pistole yardımıyla yapılacak varak baskı işleminde, mamulün formuna göre iç kısımlarından özel kalıplar yerleştirildikten sonra pat püskürtme yapılması işlemi kolaylaştırmakta ve sonucun daha başarılı olmasını sağlamaktadır.
2. Pat uygulanmış olan ürünler, 140ºC’lık fırınlarda fikse yapılarak kurutulur. Ürünlerin fikse işlemi yapıldıktan sonra, varak transfer olacak tutkallı yüzeylerde çatlak ya da kabartılar olup olmadığı kontrol edilir. Bu tür hatalı yüzeyler, varak baskılı ürün yüzeyindeki belirli bölümlerde yıkamada dökülmelere neden olarak haslıklarının düşük çıkmasına neden olur.
3. Fikse işlemi yapılan patlı ürün varak transferi için hazır hale gelmiştir.
Varak transferi için;
• Pres sıcaklığı : 150-160ºC
• Pres basıncı : 5- 6 bar
• Presleme süresi : Dikey preslerde 5-10 saniye, konveyör türü preslerde 3-5 metre/dk olarak ayarlanmalıdır.
Varak preslendikten sonra kısa bir süre bekletilip taşıyıcı filmden ayrılabileceği gibi, belirli bir süre bekletildikten sonra taşıyıcı film çıkarılırsa varak parlaklığı en üst seviyede elde edilmiş olmaktadır.

 

TOP