PAMUKLU BASKI YÖNTEMLERİ

PAMUK DİJİTAL BASKI

Doğrudan kumaş baskı teknolojisini kullanarak pamuklu kumaşlara dijital baskı ve diğer doğal kumaşlara dijital baskı yapıyoruz. Doğrudan kumaş dijital baskıda, pamuklu kumaş rulolar büyük format dijital baskı makineleri kullanılarak doğrudan kumaş üzerine basılır.

Bu pamuk dijital baskı yöntemi hızlı ve kolay bir işlemdir. Baskı işlemeniz ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, özel kumaşlarınıza dijital baskı için asgari sipariş sadece bir metredir! Dizayn içindeki renk sayısı veya tasarım miktarı, pamuk dijital baskıda maliyeti etkilemez. Kumaş seçiminiz üzerine tasarımınızı sınırsız renklerle yazdırabiliriz. Pamuklu kumaşlara dijital baskı yapmak için pamuk, tuval, pamuk matkabı, pamuklu keten, pamuklu poplin gibi dokunmuş bazalar kullanıyoruz, ayrıca güzel bambu kumaşlara da baskı yapıyoruz.

Dijital pamuk baskı genel bilgiler;

-Pamuklu baskıda kullanılan boyama maddeleri; 

-Pamuklu baskıda kullanılan teknikler

olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir. Pamuklu Baskıda kullanılan boyama maddeleri:

a- Pigment boyama maddeleri

b- Reaktif boyama maddeleri 

c- Küp boyama maddeleri

d- Direk boyama maddeleri.

En çok tercih edilenleri pigment ve reaktif boyama maddeleridir. 
Direk boyama maddeleri; düşük yaş haslıkları ve yüksek sübstantiflikleri nedeniyle yıkama esnasında beyaz bölgelerin kirlenmesine yol açmaları ve bir çoğunun azo boyarmaddesi olmasına bağlı olarak bazılarının Eko-tex 100 standartlarına uygunsuzluğu nedeniyle , baskıda önemini yitirmiş bir boyarmadde sınıfıdır.  Küp boyarmaddeler ile baskı , özellikle aşınabilir reaktif boyarmaddeler üzerine renkli aşındırma baskılarda önemli bir alternatiftir.  Baskı , bölgesel bir renklendirme olayıdır. Boyarmaddenin elyafa nüfuzu ve fiksajı için boyamada olduğu gibi sulu çözeltiler yoktur. Boyarmaddenin tekstil mamulüne daha sabit bir şekilde aktarıldığı kıvamlı baskı patları söz konusudur.  Kumaşa aktarılan pat içinde , kumaşta istenilen derinlikte renk tonu meydana getirebilecek kadar boyarmadde bulunmak zorundadır. Bu durum pat içindeki diğer kimsayallar içinde geçerlidir.  Baskı patındaki konsantrasyonun yüksek olması zorunluluğu yüzünden , suda çözünen baskı boyalarının çözünürlüklerinin çok yüksek , suda çözünmeyen baskı boyalarının ise dispers olma yeteneklerinin çok iyi olması gerekir. Boyarmaddenin uygun çözücüler yardımı ile çözünürlüğünün arttırılması çok önemlidir.  Pamuklu baskıda kullanılan teknikler  Pamuklu dokuma malların baskısında en fazla kullanılan baskı teknolojisi rotasyondur. Rotasyon baskıyı film – druck baskı ve özellikle tüp örme kumaşlarda rulo baskı izler.  Rotasyon baskı ; üretim hızının en yüksek olduğu , en modern baskı tekniğidir. Rotasyon baskıda basılacak desen yuvarlak şablonlardan aktarılır.  Nikel silindir üzerinde özel kimyasal maddelerle basılmayacak yerler kapatılır , basılacak yerler açık kalır. Baskı ( boya) patı , şablon içinden beslenir ve yine şablon içindeki rakle ile şablon dönmeye devam ederken kumaşa aktarılır. Film-druck baskı ( düz şablonlu baskı ); El ve masa baskıcılığının tam otomatikleştirilmesi methodu olup , kumaş ile temas halindeki ince ve sık dokunmuş bir tülün bloke edilmemiş alanlarından , baskı patının basınçla geçirilmesi suretiyle , kumaş üzerinde renkli bir desen oluşturulur.  Rulo baskı; Sistem olarak rotasyon ve film – druck baskıdan farklıdır. Rulo baskıda basılacak yerleri oyuk gravürler halinde bulunan bakır bir silindir üzerine aktarılan baskı baskı patının kumaşa baskısı prensibi vardır.  Rotasyon baskı ve film – druck baskıda kapasite ve fiyatlandırma metre ile değerlendirilirken , rulo baskıda değerlendirme ağırlık ve kilogram üzerinden yapılmaktadır. Rulo baskı , makine maliyeti olarak rotasyon , film – druck makineleri ile kıyaslandırıldığında en düşük maliyetli makinedir. Türkiye’de üretiliyor olması da , rulo baskı üzerine yatırımları kolaylaştırmaktadır.  Bu üç önemli baskı tekniği dışında , pamuklu metraj baskıcılığında masa baskısı tekniği yok denecek kadar azdır. Parça baskıda , özellikle karosel baskı makineleri ( ahtapot baskı ) önem taşır.  PAMUKLUDA BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER Pamuklu kumaşlar baskı öncesi iyi bir şekilde hidrofilleştirilirler. Boyama öncesi olduğu gibi ; haşıl sökme , bazik işlem , ağartma işlemlerine tabi tutulurlar. Ağartma işleminin yapılıp yapılmaması yada ağartama derecesi istenilen etkilere bağlıdır. Mamul kalitesine göre , parlak baskılar istendiğinde yakma ve ağartma işlemine tabi tutulurlar. Yakma , net baskılar için çok önemlidir. Yakma yapılmamış kumaşlarda kontur netliği , yakma yapılmışlara nazaran oldukça düşüktür. Baskı öncesi pamuklu kumaş , buruşuksuz bir yüzeye getirilmiş olmalıdır. Baskıya hazırlık işlemlerinin kusursuz yapılması , elde edilen baskı efektinin de kusursuz olmasını sağlar.  Ön işlem görmüş baskılık bir kumaşta aranan özellikler:
1- Kumaş yüzeyi çok temiz ve pürüzsüz olmalıdır. Bu nedenle kumaştan çıkan havlar yakılır. Hav yakma ile elde edilen pürüzsüz yüzey makaslama ile elde edilemez.
2- Kumaşın emiciliği çok iyi ve her yerinde eşit olmalıdır. Böylece ; baskı pastası çabuk emilmiş olacak ve şablonların kirlenmesi önlenecektir. Bunun için kumaş haşıl sökme işlemine ve pişirmeye tabi tutulmuş olmalıdır. Çok temiz ve haşıl içermeyen kumaşlarda bu işlemlere gerek yoktur. 
3- Beyazlık derecesi yüksek olmalıdır. Bu da yeterli bir ağartma işlemi ile mümkündür. Gerekirse optik beyazlatma da uygulanmalıdır. Ağartma derecesi , elde edilmek istenen kaliteye ve baskıda açık renklerin oranına bağlıdır. Bazı durumlarda ılıman bir ağartma baskı için yeterlidir. 
4- Kumaşın boyar madde çekme yeteneği yüksek olmalı ve bu yetenek kumaşın her yerinde aynı olmalıdır. Bu yetenek pamukta merserizasyon ile , rejenere selülozlarda kostikleme ile arttırılmaktadır. 
5- Kumaşlarda form stabilitesi çok iyi olmalıdır , bu da çekmezlik işlemi ile mümkündür. 
6- Dokuma kumaşta atkı ve çözgü iplikleri birbirine dik olarak kesmeli , eğrilik olmamalıdır. Örme kumaşlarda may düzgünlüğü sağlanmış olmalıdır. Bu düzgünlük , ramözde veya egalize ramözünde elde edilir. Düzeltilmiş kumaşlarda baskı desenleri deforme olmaz . Aksi halde ; eğri bir kumaşa önce baskı sonra ramöz işlemi uygulanırsa desenlerde deformasyonlar oluşacaktır. 
7- Kumaş tensidler ve haşıl artıkları içermemelidir. 
8- Bazı baskı boyarmaddeleri için kumaşta elektrolit olması sorun yaratır. Reaktif ve küp baskı patları yüksek dozda elektrolit içerdiği için , kumaş üzerinde elektrolit bulunması sorun yaratmaz. Ancak , pigment baskılarda elektrolitin negatif etkisi vardır. Üzerinde elektrolit bulunan kumaşın pigment baskı kalitesine etkisi yeterli olmayan baskı , kontür keskinliğini önlemesi , renk sapmaları , haslıkların gerilemesi ve benzeri şeklindedir. 

 META TAGS : dijital pamuk baskı, dijital pamuklu baskı, pamuklu baskı, pamuk baskı, dijital pamuk baskı nerede yaptırılır, dijital pamuk baskı yapan firmalar, 

 

Dijital baskı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için; lütfen tıklayınız.

TOP