DEVORE EMPRİME BASKI

DEVORE EMPRİME BASKI

DEVORE - YAKMA EMPRİME BASKI Devore baskı; birden çok lif karışımından meydana gelmiş kumaşlarda, liflerden
birinin yakılarak yakılan kısmın, şeffaf bir görünüm almasıyla elde edilen baskı yöntemidir.
Genellikle perdelik ve şeffaf görünümlü bayan tişörtleriyle abiye kumaşlara uygulanır.
Yaygın olarak devore baskı uygulanan karışımlar, polyester ve pamuk karışımlarıdır.
Devore baskıdan beklenen sonucun alınabilmesi için % 50 polyester, % 50 pamuk karışımı
idealdir. İşlemin esası, karışımda bulunan selüloz liflerine yüksek konsantrasyonda asit
emdirilerek bu liflerin yakılması daha sonra da kumaştan uzaklaştırılmasıdır. Karışımda
bulunan polyester lifler, yok denilecek kadar az etkilenirler. Tasarlanmış desen biçiminde
kumaşın üzerinden eksilen pamuk liflerinden dolayı desenin olduğu yerler boşalır. Verilen
desen kadar şeffaf bir bölge oluşur.
Devore baskının diğer bir adı da yakma baskıdır. Uygulamanın yakmayla
yapılmasından dolayı bu isimle de anılmaktadır

Devore baskı patında yer alan kimyasal maddeler ve oranları aşağıdaki gibidir:
Kıvamlaştırıcı 550-650 g
Gliserin 80 g
Alüminyum Sülfat 150-180 g
Islatıcı 1 g
Selülozu Çözmeye yetecek miktarda Asit
Su x g
1000 g
Reçetede belirtilen sıraya göre kimyasal maddeler ilave edilerek mikserle homojen bir
karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Baskı yapmak üzere mamul, baskı masasına
sabitlenir ve baskı şablonu üzerine yerleştirilerek hazırlanan baskı patı, pat garaj alanına
dökülür. Rakle yardımıyla baskı yapılır. Baskı tamamlandıktan sonra basılmış mamul, fikse
makinesinde 120 °C’de kurutulur.
Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yakılması
gerekir. Basılıp kurutulan mamulün üzerindeki pamuk liflerinin, fikse makinesinde 170-180
°C’de yakılması sağlanır. Kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yanması baskı patında yer alan
asit yardımıyla ve yüksek ısının tesiriyle kolaylaşacaktır.

Baskı Sonrası Yapılan İşlemler
Kumaş üzerindeki pamuk lifleri 170-180 °C’de yakıldıklarında kumaşta kavrulmuş bir
şekilde dururlar. Desenin ortaya çıkması için bu liflerin kumaştan uzaklaştırılması gerekir.
İki şekilde uygulanabilir. Birincisinde kumaş, mekanik yöntemlerle basınçlı silindirler
arasından geçirilerek ve sonra fırçalanarak temizlenir. Bu yöntem özel haller dışında yaygın
olarak uygulanan bir yöntem değildir. Daha çok ikinci yöntem olan yıkamayla liflerin
uzaklaştırılması tercih edilir. Bunun için 0,3-1 g/ l sabun konulmuş banyoda, 50-70 °C’de 20
dakikalık bir yıkama işlemi yeterlidir.

META TAGS : DEVORE BASKI NEDİR, DEVORE BASKI YAPAN FİRMALAR, DEVORE BASKI YÖNTEMLERİ, YAKMA BASKI YAPAN FİRMALAR, YAKMA BASKI NEDİR, YAKMA BASKI TEKNİKLERİ

 

TOP